Αποτύπωμα άνθρακα

  Γνωρίζουμε ότι ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω των αερίων του θερμοκηπίου (αποτύπωμα άνθρακα – carbon footprint) που εμείς οι άνθρωποι εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ταχύτερες, μεγαλύτερες και άμεσες μειώσεις εκπομπών CO2 για τον περιορισμό των αθροιστικών εκπομπών και την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών το 2050.…